Skupiny a problém s více položkami v poli Group name

O tom, že v Domino Directory je možné vytvářet skupiny asi není potřeba mluvit, to je snad všem známé. Co ale pro všechny známé být nemusí je skutečnost, že pole Název skupiny (Group name) je multihodnotové. Tato jeho vlastnost umožňuje do pole zadat více položek (jmen skupiny) na které je potom možné se odkazovat například Číst více…