Zobrazit detaily příjemců zprávy

Ve výchozím nastavení se v doručené emailové zprávě zobrazují detaily příjemců ve zkrácené podobě. Jsou ale situace, kdy můžete potřebovat aby adresy příjemců a odesílatele byly zobrazeny celé. Pokud toto zobrazení potřebujete pouze výjimečně, stačí kliknout na „Zobrazit podrobnosti“ Chcete-li zobrazovat detaily příjemců u všech emailů, můžete si tuto funkci nastavit v předvolbách emailové schránky. Číst více…