S čím mohu pomoci 2022

V poslední době jsem dostal několik dotazů na to čím se v současné době zabývám a s čím mohu pomoci. Vzhledem k tomu, že se v mích prezentacích začalo nově objevovat logo firmy NGSS a současně v některých zůstalo logo TOTAL SERVICE, tak tomu i rozumím. Navíc s postupem času se rozsah mění. Níže najdete Číst více…

Co Vás vedlo k migraci e-mailu z HCL Domino/Notes na MS Exchange/Outlook?

V posledních letech jsem zaznamenal několik firem, které migrovali z HCL Domino/Notes na MS Exchange/Outlook nebo M365 (O365). U některých jsem ve spolupráci s firmou, která prováděla migraci, dělal i analýzu nebo konzultace migrovaného prostředí. Už jsem ale nezaznamenal příliš mnoho relevantních důvodů proč migrovat a vynakládat na to čas a finanční prostředky. Což ale Číst více…