Podepisováni a šifrováni notesovské pošty

V minulém článku jsme si obecně popsali princip podepisování a šifrování elektronické pošty. V dnešním článku se budeme věnovat této problematice podrobněji z pohledu notesovské pošty.

Podepisování a šifrování pošty odesílané pouze v rámci serveru Domino není problém a je nativně podporováno již několik verzí zpětně.

Veřejné klíče, které jsou potřebné pro šifrování odesílané pošty jsou uloženy v person dokumentu v serverové adresní knize na záložce Certificates – Notes Certificates v poli Notes certified public key. Tím je zajištěno, že odesílatel může šifrovat poštu odesílanou jiným uživatelům téže domino domény nebo uživatelům z dalších adresních knih, které jsou na serveru dostupné a obsahují veřejné klíče.

Z uvedeného vyplývá, že v případě nadnárodní společnosti, která má pobočky jenž mají samostatné domino domény a třeba i certifikáty, ale jsou schopny mezi sebou posílat poštu notesovsky, mohou tuto poštu šifrovat i elektronicky podepisovat.

Jak na podpis a šifrování

 1. Vytvořit novou zprávu
 2. Vyplnit adresáty zprávy
 3. Klepnout v pruhu akcí na „Možnosti doručení…“
 4. V dialogovém okně zatrhnout požadované položky
  delivery_options_select
 5. Podepsat – pokud má být odesílaná zpráva elektronicky podepsaná.
 6. Šifrovat – pokud má být odesílaná zpráva šifrovaná
  Pozn.: pokud zatrhnete položku uložit jako předvolby, budou tyto hodnoty pužity u všech ostatních zpráv
 7. Klepnout na OK
 8. Odeslat zprávu

Další možností je bod 3 nahradit klepnutím na šipky v pravé části pruhu akcí čímž dojde k zobrazení pruhu kde je možné zatrhnout položky Podepsat a Šifrovat (stejně jako tomu bylo v předešlém kroku v „Možnosti doručení….“) delivery_options_1_select

Jak poznám podepsanou nebo šifrovanou zprávu

Standardní šablona pošty bohužel neobsahuje žádné vizuální upozornění ve formě ikony která by říkala že zpráva byla podepsaná nebo šifrovaná. Jsou dvě možnosti jak poznat podepsanou nebo šifrovanou

 1. při otevření zprávy pozorovat co se napíše do stavového řádku klienta Notes. Pokud je zpráva elektronicky podepsaná, bude zde tato skutečnost uvedena.
 2. v otevřené zprávě kliknout na Akce – , bude otevřeno dialogové okno kde budou zatrženy patřičné položky pokud byla zpráva podepsaná nebo šifrovaná

Pozn::

 • Pokud adresát obdrží šifrovanou poštu a do jeho schránky má delegovaný přístup další osoba, nebude tato osoba mít k mailu přístup resp. nebude vidět tělo zprávy které je šifrované.
 • Pokud uživatele který má v poště šifrované zprávy smažete a opět zaregistrujete, nebude mít k šifrovaným zrpávám přístup. Při registraci dostane nový soukromý klíč a nebude moci staré zprávy dešifrovat.

Jeden komentář k „Podepisováni a šifrováni notesovské pošty“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *