Odesílání šifrované pošty do internetu z Lotus Notes

Předchozí článek z této série se věnoval problematice  podepisování a šifrování notesovských emailů, tedy těch, které jsou posílány pouze v rámci serveru Lotus Domino. Dnes se podíváme na možnost jak odeslat šifrovanou poštu na adresu která je v internetu.
To zda to bude možné nebo nikoli už nezáleží pouze na nás, jako odesílateli zprávy, ale i na adresátovi, který musí mít certifikát od veřejné certifikační autority a poskytnout nám svůj veřejný klíč

Co tedy pro odeslání budeme potřebovat?

 • veřejný klíč adresáta pro šifrování
 • v lokálním seznamu adres nastaveno odesílání zpráv do interentu ve formátu MIME
 • vědět jak odeslat šifrovanou zprávu

Jak získat veřejný klíč pro šifrování

 1. Zjistěte zda adresát, kterému chcete poslat šifrovaný email, má certifikát od veřejné certifikační autority (v ČR to je I.CA, ale samozřejmě může být certifikát i zahraniční, my budeme uvažovat certifikát od I.CA)
 2. Pokud adresát uvedený certifikát vlastní, požádejte ho, aby Vám poslal elektronicky podepsanou emalovou zprávu (bohužel klient Lotus Notes neumí vložit certifikát ze souboru)
 3. Doručený email od uživatele označte nebo otevřte a z pruhu akcí vyberte Nástroje – Přidat odesílatele do seznamu adres
 4. V dialogovém okně „Přidat odesílatele do seznamu adres“ upravte podle potřeby položky Jméno, Příjmení, a zatrhněte položku „Při nalezení zahrnout certifikáty X.509“
 5. V lokální adresní knize bude vytvořen dokument pro tohoto uživatele a bude obsahovat jeho veřejný klíč

Jak nastavit odesílání zpráv do internetu ve formátu MIME

Toto nastavení se provádí v dokumentu pracoviště v lokální adresní knize, ale může být nastaveno centrálně správcem serveru na základě Desktop policies na serveru Domino. Pojďme se podívat na to jak to nastavit ručně pokud by to nebylo nastaveno ze serveru.

 1. Otevřte pracoviště ve kterém chcete nastavit formát odesílaných zpráv
 2. Přepněte se na záložku Pošta
 3. Hodnotu pole Formát pro zprávy doručované na adresy sítě Internet: nastavte na MIME a pracoviště uložte

Vlastní postup pro odeslání šifrovaného emailu do internetu je potom již stejné jako odesílání šifrovaného emailu v rámci serveru Domino.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *