Klávesové zkratky

Jeden z častých dotazů, které dostávám od uživatelů je zda v Lotus Notes fungují klávesové zkratky a musím říci že fungují a jsou popsané přímo v nápovědě k Lotus Notes. Stačí si otevřít databázi Nápověda a do pruhu pro hledání zadat „klavesove zkratky“. Dostanete zpět seznam dokumentů, podle tématu použití, které tuto kombinaci obsahují.

Mezi mnou nejčastěji používané patří

Klávesové zkratky pro změnu vlastností textu a odstavce v dokumentu
Následující klávesové zkratky můžete použít při vytváření a úpravě poštovní zprávy nebo dokumentu. Tyto zkratky je možné používat pouze v režimu úprav.

Zkratka Popis
F2 Zvětšení vybraného textu na následující dostupnou velikost písma
SHIFT + F2 Zmenšení vybraného textu na následující dostupnou velikost písma
CTRL + B Použití tučného písma u vybraného textu
CTRL + E Přepnutí dokumentu do režimu úprav nebo režimu pro čtení
CTRL + K Formátování textu (písmo, velikost, barva, atd.)
CTRL + U Podtržení vybraného textu
CTRL + Z Vrácení poslední akce zpět
F8 Odsazení celého odstavce
SHIFT + F8 Předsazení celého odstavce

Klávesové zkratky pro výběr a přesun textu v dokumentu
Následující klávesové zkratky můžete použít při vytváření nebo úpravě poštovní zprávy nebo dokumentu. Tyto zkratky je možné používat pouze v režimu úprav.

Zkratka Popis
CTRL + A Výběr celého obsahu dokumentu
CTRL + C Kopírování vybraného textu nebo objektu
CTRL + X Vyjmutí vybraného textu nebo objektu
CTRL + V Vložení textu nebo objektu
DELETE Odstranění vybrané grafiky, vybraného textu nebo objektu
SHIFT + END Výběr textu do konce aktuálního řádku
SHIFT + HOME Výběr textu do začátku aktuálního řádku
SHIFT + PageDown Výběr textu do konce dokumentu
SHIFT + PageUp Výběr textu do zažátku dokumentu

Klávesové zkratky pro dokumenty
Následující klávesové zkratky můžete použít v dokumentu, který se nachází v režimu pro čtení.

Zkratka Popis
CTRL+E Úprava dokumentu
CTRL+END Přechod na konec dokumentu
CTRL+F Hledání a záměna textu
CTRL+HOME Přechod na začátek dokumentu

Klávesové zkratky pro dialogová okna
Při provádění mnoha úloh v programu Notes se zobrazují standardní dialogová okna. Jestliže například v nabídce Soubor přejdete na příkaz Databáze a klepnete na příkaz Otevřít, zobrazí se dialogové okno Otevřít databázi.

Zkratka Popis
F1 Zobrazení nápovědy k aktuálnímu dialogovému oknu
TAB Přechod k následující možnosti nebo sadě možností v dialogovém okně
SHIFT+TAB Přechod k předchozí možnosti nebo sadě možností v dialogovém okně

Klávesové zkratky pro databáze
Následující klávesové zkratky můžete použít k otevření a zavření databáze a pro funkce databáze včetně navigace v rámci pohledů, složek a panelů.

Zkratka Popis
CTRL+N Vytvoření nové databáze
CTRL+O Otevření databáze
ESC nebo CTRL+W Zavření aktuální databázeZavření aktuální databáze
F9 Obnovení aktuálního dokumentu (v režimu úprav), pohledu nebo pracovní plochy
Klávesa MINUS (-) Sbalení složky ve vložené osnově
Klávesa PLUS (+) Rozbalení složky ve vložené osnově
SHIFT+CTRL+F9 Aktualizace všech pohledů v aktuální databázi

Navigace v rámci pohledů, složek a panelů

Zkratka Popis
Klávesa MINUS (-) Sbalení rozbaleného pohledu, kategorie nebo složky
Klávesa PLUS (+) Rozbalení sbaleného pohledu, kategorie nebo složky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *