Jak nastavit parametry v NOTES.INI

EDITACE 17.11.2008 – doplněny screeny, původní verze byla pouze textová

Soubor NOTES.INI je textový soubor který je uložen v programovém adresáři klienta Lotus Notes i serveru Lotus Domino a obsahuje některá nastavení pro tyto programy. Některé položky, které jsou v souboru obsaženy mohou být shodné pro server i klienta, ale současně každý soubor obsahuje i specifické položky.

Na webu asi není nikde žádná stránka, která by popisovala všechny polo žky a nastavení. Popisy některých položek jsou uvedeny v administrátorském helpu dostupném po instalci admin klienta některé se dají na webu www.notes.net a některé nejsu pravděpodobně popsané nikde.

Pro nastavení parametrů do NOTES.INI je možné použít tři způsoby a každá z nich má určité výhody a nevýhody.

 1. Přímý zápis do souboru NOTES.INI
 2. Zápis z admin klienta přes live konzolu
 3. Zápis s použitím konfiguračního dokumentu serveru

Přímý zápis do souboru NOTES.INI

 1. V operačním systému otevřeme programový adresář serveru Domino a najdeme soubor NOTES.INI
 2. Najdeme požadovaný řádek a upravíme hodnotu parametru který chceme modifikovat (nebo přidáme parametr nový)
 3. Soubor uložíme a restartujeme server Domino aby se změna projevila v systému

Zápis z admin klienta přes live konzolu serveru (případně přímo přes konzolu serveru)

Mnou asi nejpoužívanější způsob editace a přidávání parametrů do NOTES.INI. Parametr přidaný tímto způsobem se většinou projeví hned (nebo do několika minut) po zapsání a není nutné restartovat server Domino (aspoň většinou). Potřebovat budeme dva příkazy

 • show config <parametr>
 • set config <parametr=hodnota>
 1. Spustit admin klienta a přepnout se na záložku „Server – Status“ a zde vybrat položku „Server Console“
 2. Připojit se k serveru na kterém budeme nastavovat NOTES.INI a spustit live consolu
 3. Do řádku „Domino Command“ zadat požadovaný příkaz a klepnout na „Send“ nebo dát „Enter“

Příklad: Zobrazení nastavení parametru „LOG“, který definuje jak se bude chovat soubor s domino logem

příkaz: show config log
vrácená hodnota: LOG=log.nsf, 1, 0, 7, 40000

změna čtvrté položky parametru „7“ na „30“, která udává počet dnů po které budou dokumenty v souboru log.nsf uchovány

příkaz: set config log=log.nsf, 1, 0, 30, 40000

Po nastavení parametru je vhodné se přesvědčit zda k nastavení skutečně došlo. To můžeme učinit opět příkazem show config <parametr> v našem případě tedy show config log

Zápis s použitím konfiguračního dokumentu serveru

Konfigurační dokument serveru umožňuje mimo jiné nastavit parametry do NOTES.INI. Výhodou tohoto nastavení jsou následující

 • je zde vidět jaké paramatry byly změněny
 • kdo naposledy parametry měnil
 • výběr parametrů ze seznamu a zobrazení nápovědy pro tyto parametry
 • možnost zadání parametrů mimo seznam (samozřejmě bez nápovědy)

Konfigurační dokument serveru je uložen v serverové adresní knize a přístupný je tedy jak přímo z této knihy, tak z admin klienta na záložce Configuration. Pojdme se tedy podívat na nastavení.

 1. Otevřeme admin klienta a přepneme se na záložku „Configuration“
 2. Vlevo vybereme kategorii „Server“ a položku „Configuration“ (zde by měl být minimálně jeden defaultní dokument (náze je „* – [All Servers]), který platí pro všechny servery v domino doméně).
 3. Otevřeme a editujeme požadovaný konfigurační dokument
 4. Přepneme se na záložku „NOTES.INI Settings“
 5. Přes tlačítko „Set/Modify Parameters“ nastavíme nebo upravíme požadované parametry

Jeden komentář k „Jak nastavit parametry v NOTES.INI“

Komentáře jsou uzavřeny.