Historie Lotus Notes

V červenci roku 2003 mně kontaktovala studentka vysoké šloky, která si jako téma diplomové práce vybrala „Tvorba intranetu v Lotus Notes“ s prosbou o poskytnutí nějakých informací o tvorbě webu Lotus Notes a eventualne i o historii Lotusu. Jak jsem tak trochu tušil, tak na českých webech jsem nic nenašel a na zahraničních se mě to také nepovedlo. Nakonec jsem získal od pana Davida Ence následující odkaz, kde je historie Lotus Notes v anglickém jazyku. Vzhledem k tomu, že v českém jazyku nic neexistuje, rozhodle jsem se společně s kamarádam článek trochu zjednodušit a přeložit do češtiny. To zda se mu překlad povedl nebo ne můžete posoudit na následujících řádncích.

Případné přípomínky samozřejmě uvítám na mailu, který najdete v kontaktech.

Co je Lotus Notes?

Než nabyl Lotus Notes současné podoby, předcházel tomu jeho dlohý vývoj, který šel ruku v ruce nejen s vývojem počítačů, ale i s jejich rozšiřováním pro „masivní“ použití a technologickými možnostmi síťového prostředí. Dosavadní vývoj produktu Lotus Notes se dá rozdělit na následující „vývojové“ etapy:

 • Idea a pre-release development
 • Release 1.0
 • Release 2.0
 • Release 3.0
 • Release 4.0
 • Idea a pre-release development

Prvním předchůdcem dnešního Lotus Notes byl produkt PLATO Notes, který vznikl v roce 1973 na univerzitě Illinois který byl určen pro hlášení chyb a jejich následné odeslání ke spracování. Funkcionalita kterou PLATO Notes disponoval bylo označit každý záznam ID uživatele a zajistit bezpečnost údajů aby nikdo nemohl smazat údaje jinému uživateli. Ostatní zaměstnanci potom mohli na taková hlášení reagovat ve spodní částí obrazovky. Tento bezpečný způsob komunikace byl základem PLATO Notes jehož tvůrci byli pánové Ray Ozzie, Tim Halvorsen a Len Kawell.

V roce 1976 byl na světe následník PLATO Notes s názvem PLATO Group Notes, který funkcionalitu původního produktu rozšiřoval o následující možnosti:

 • vytvořit provátní soubory s poznámkami řazené podle předmětu
 • vytvoření seznamu přístupových práv
 • přečíst všechny poznámky a odpovědět na ně do určitého data
 • vytvořit anonymní poznámky
 • vytvořit komentáře k dokumentům
 • propojit soubory poznámek s jinými systémy PLATO
 • hrát hry mezi více hráči

PLATO Group Notes byl populární ve světě mainframe až do roku 1980. Po uvedení prvního osobního počítače firmou IBM a následně v roce 1982 uvedení programu MS-DOS firmou Microsoft se začala architektura mainframe stávat finančně neefektivní a PLATO Group Notes se stal základem jiných programů pro práci ve skupině.

Ve stejné době pracoval Ray Ozzie na produktu založeném na platformě PC, ale zpočátku měl problém pro svůj záměr získat dostatek finančních prostředků. To se ovšem změnilo s příchodem Mitche Kapora, zakladatele Lotus Development Corporation, který viděl v ideích Raye Ozziho budoucnost, rozhodl se investovat finance do Lotusu a umožnit tak Rayeho iedee uvést do reality.

Počátky vývoje Lotus Notes

Koncem roku 1984 Ray Ozzie zakládá Iris Associates Inc. a vzniká kontrakt, který v roce 1985 vyúsťuje do smluvního vztahu mezi Iris Associates Inc. a firmou Lotus o financovýní vývoje programu Lotus Notes firmou Lotus.V lednu 1985 se k Ozzimu připojují Tim Halvorsen, Len Kawell a násldně i Steven Beckhardt a všichni přinášejí do nově vzniklé společnosti rozsáhlé zkušenosti a vize z působení v oblasti software pro zprávy a spolupráci. Lotus Notes jsou stavěny na základech PLATO Notes ale jsou rozšířeny o mnoho nových funkcí. Do týmu se připojuje dlaší člen a to Alan Eldridge ze společnosti Digital Equipment Corporation, který obohacuje nově vznikající produkt o databázové a bezpečnostní prvky.

Hlavní vize vznikajícího produktu Lotus Notes byly možnost vedení online diskusí, přijímání a odesílání emailů, telefoní seznam a databáze pro ukládání dokumentů. Idea to byla pěkná, ale měla dvě slabá místa. Jedním bylo nedostatečné síťové prostředí které vedlo k tomu, že program byl nabízen jako personální informační manager (PIM), tedy Organizér schopný sdílet některé informace. Druhým byly „dětské nemoci“ operačního systému tehdejších osobních počítačů, které vedly k nutnosti napsání velkého množství programového kódu, který vytvořil podporu serveru, databází a sítí. Jak se postupně zdokonalovaly možnosti sítí, začíná se o Notes mluvit jako o „groupware“, ale co si máme představit pod tímto pojmem. Termín „groupware“ je definován jako aplikace pro zlepšení komunikace, spolupráci a koordinaci skupin a lidí.

Pro naplnění těchto vizí byla poprve představena architektura klient/server založená na připojení počítačů do lokální sítě (LAN) kdy skupiny uživatelů používají připojení k serveru, které si s dalšími servery mohou vyměňovat informace prostřednictvím repikací (synchroinizace dat) v rámci sítě. Toto umožnilo mít kopie jedné databáze na více serverech a umožnot tak uživatelům přístup k datům bez ohledu na jejich lokalitě.

Vize zakladatelů se rychle vyvinula v ideu vytvořit vyrtuální komunity. Tom Diaz, bávalý vícepresident Iris řek: “ Byly výslřední aby v roce 1984 přemýšleli o skupinovém komunikační systému, když většina lidí nikdy neslyšela o e-mailovém systému. Produkt předstíhl svoji dobu a byl to první komerční produkt na platformě klient / server.“

Další klíčovou funkcí Notes byla otázka přizpůsobení. Stály před otázkou zda dodávat systém včetně hotových aplikací nebo zda dodávat flexibilní produkt umožňující uživatelům vytvořit apliakce dle potřeby nebo současné aplikace přizpůsobyt podle aktuálních potřeb. Nakonec se rozhodli pro možnost produktu který obsahuje základní aplikace, ale umožní jejich přizpůsobení aktuálním potřebám a vytváření aplikací nových.

V této době přichází společnost Apple Computer s novým produktem Macintosh s novým grafickým, uživatelsky příjemným rozhraním. To ovlivnilo vývojáře Lotus Notes a svému novému produktu dali charakter graficky orientovaného uživatelského rozhraní.

Většina kódu byla dokončena během dvou let, ale další rok trvalo portování systému na platformu OS/2. Běhemé celé této doby byl produkt používán interně pro komunikaci s lidmi z Lotusu, což vedlo k myšlence na replikaci, která v původním záměru funkcí Lotus Notes nebyla.

Na dnešní poměry byl vývoj Lotus Notes poměrně dlouhý, ale podle Steva Backhardta tato dlouhá doba pomohla zajistit úspěch tomuto produktu, který v té době neměl na trhu žádnou konkurenci.

V srpnu 1986 byl produkt kompletní, byly prezentovány jeho jedinečné schopnosti, úvodní dokumentace a byl nasazen pro interní zaměstnance. Produkt byl následně vyhodnocen a v roce 1987 k tomuto produktu koupila práva fima Lotus.

Lotus Notes byl úspěšný již před jeho prvním vydáním. Když demoverzi vidělo vedení firmy Price Waterhouse byly jim natolik ohromeni, že koupili 10 000 kopií. Jednalo se o největší prodej licence na jediný SW v té době. Price Waterhause jako první velký zákazník Lotus Notes věřili že jim tento produkt umožní zlepšit způsob jejich práce.

Release 1.0. – 1989 – Zrození hvězdy

První verze Lotus Notes byla distribuovaná v roce 1989 a během prvního roku bylo na trh uvedeno více než 35 000 kopií. podporované platformy byl u klienta Notes DOC 3.1 nebo OS/2 a pro Notes server DOS 3.1, 4.0. nebo OS/2.

 

Verze 1.0 obsahovala předpřipravené aplikace jako Group Mail, Group Discussion a Group Phone Book, ale i šablony pro snadnou tvorbu vlastních aplikací. Možnost tvorby vlastní apliakcí vedla ke vzniku komunity firem a jednotlivců, kteří se začali zabývat jejich tvorbou.

Funkce dostupné ve verzi 1.0

 • Šifrování, podepisování a autentikace pomocí RSA klíčů což umožnilo zprávu označit takovým způsobem aby příjemci bylo jasné že nedošlo k její změně. Lotus Notes byl první významný komerční produkt na trhu který technologii RSA šifrování implementoval.
 • Dial-up funkce, které umožnily spojení mezi Notes serverery a Notes klienty a umožnily tak přístup k serverům i mimo lokální sítě.
 • Možnost importu a exportu dat do Lotus Freelance Graphics, Lotus 1-2-3/Symphony a strukturovaného ASCII;
 • Možnosat snadného zakládání uživatelských účtů, systém umožňující správci srveru tvorbu uživatelských emailových schránek, vytvoření záznamu uživatelského jména a adresy v databázi, možnost automatického vytvoření soukromého seznamu adres v případě že uživatel chce používat soukromé distribuční seznamy.
 • Emailový systém umožňující odesílání zpráv bez nutnosti otevírat soubor pošty, možnost vyžádat potvrzení o převzetí zprávy nebo jejím doručení a možnost kontroly nejednoznačných nebo chybných jmen při odesílání zprávy.
 • On-line nápověda, která v té době nebyla zcela běžná u jiných produktů.
 • Formula jazyk pro jednodušší vytváření vlastních aplikací.
 • Možnost vytvoření DocLinku umožňujícího vytváření odkazů na dokumenty.
 • Klíčová slova;
 • Seznamy přístupových práv (ACL), které umožňovali nastavit oprávnění přístupu k databázi a jejich úroveň;
 • Možnost spravovat repliky databází z centrálního místa a možnost replikace celého seznamu přístupových práv (ACL) do replik databází

Release 1.1 – 1990

První vylepšená verze Lotus Notes, kde se ale nejednalo o změny v dostupných funkcích nebo uživatelském prostředí, ale byla prevedena vnitřní restrukturalizace kódu, která umožnila nezávyslost na operačním systému. Díky tomu bylo možné nově používat Lotus Notes klienta na operačním systému Windows 3.0 a Lotus Notes server na operačních systémech OS/2 1.2, Novell Netware Requester for OS/2 1.2 a Novell Netware/386

Release 2.0 – 1991 – Větší a lepší

Uvolnění další hlavní verze bylo v roce 1991. Jak se ukázalo po uvolnění verze 1.0 byla tato nejvíce prodávaná do větších firem což byl přesný opak toho kam směřovala idea této verze. To vedlo Iris ke změně aplikace tak, aby umožňoval připojení velkého množství uživatelů (10000) k jednomu serveru. První verze Lotus Notes byla určen spíše pro manší a střední firmy a nepočítala s připojováním více jak 25 lidí k jednomu serveru.

Minimální počet licencí které bylo možné koupit bylo 200 a jejich cena byla 62 000$. Lotus záměrně směřoval produkt na tyto velké zákazníky, protože věřil, že pouze velké společnosti dokáží využít vlastnosti systému. Tým, který vyvýjel verze 1.0., 1.1. a 2.0 čítal 12 lidí.

Verze 2.0 obsahovala nálsedující vylepšení

 • C Applications Programming Interface (API)
 • Součet ve sloupcích v pohledu
 • Tabulky a styly odstavců
 • podporad RTF
 • Rozšíření již použitého jazyku formulí o jazyk @functions
 • Možnost použití více adresních knih
 • Přeposílání mailů

Release 3.0 – 1993 – Lotus Notes pro každého

Lotus Notes verze 3.0 byla uvolněna v roce 1993. Firma Iris má 25 vývojářů a verze 3.0 mí interní číslo 114.3c což znamená že se jedná o 114 úspěšně zkompilovanou verzi a bylo ji nutné 3 krát opakovat aby byla úspšná. V té době používá produkt více než 2000 společností a více než 500 000 osob. Cílem této verze bylo zlepšení uživatelského rozhraní a rozšíření produktu na trhu což umožnilo snížení jeho ceny. Tato verze byla vhodná pro 200 uživatelů současně pracujících na jednom serveru.

Verze 3.0 obsahovala tyto nové funkce

 • Full-text vyhledávání
 • Hierarchická jména, pohledy, formuláře a filtry
 • Další funkce pro mobilní uživatele, zejména replikaci na pozadí
 • Selektivní replikaci
 • Podporu pro sítě AppleTalk
 • Podpora pro Macintosh klienta
 • Vylepčení vývojového a administračního prostředí
 • Server pro operační systém MS Window

V roece 1993 byl rovněž uvolněn produkt Lotus SmartSuite s Bonus Packem který zahrnoval Notes F/X jenž umožnil integraci s aplikacemi prostřednictvím OLE.

V květnu roku 1994 Lotus zakoupil Iris Associates, Inc. což na vývoj produktu nemělo téměř žádný vliv, ale vedlo to k zjednodušení některých cen a licenční politiky produktu Lotus Notes. V květnu roku 1995 uvolnil Lotus produkt InterNotes News, který dokázal do Lotus Notes stahovat informace z internetových newsových zdrojů. Jednalo se o první projekt, který odrážel vliv internetu na Lotus Notes.

Release 4.0 – 1996 – Zcela nový vzhled

V lednu 1996 byla uvolněna verze 4.0. Tato verze nabídla kompletně přepracované uživatelské rozhraní na základě zpětné odezvy od zákazníků a při prezentaci na Lotusphere byla tato verze přijata s velkými ovacemi od zákazníků.Bylo pokračováno ve zvyšování dostupnosti produktu. Přidaná byla podpora víceprocesorových serverů, cena byla znížena na polovinu což vedlo k většímu rozšíření na trhu.

Lotus Notes začaly intergorvat podporu webu a reagovali tak na rozvíjející se webové technologie. Ray Ozzie, první vývojář Notes a zakladatel společnosti Iris Associates, Inc věděl že je důležité začít se orientovat na webové technologie a byly přidány nové produkty – Server Web Navigator pro Notes server, který umožnil načítání stránek z internetu a jejich následné prohlížení na Notes klientovi a produkt Internotes Web Publisher který umožňoval převedení Notes dokumentu na HTML a jeho následné prohlížení přes webový prohlížeč. Publikování tímto způsobem ale mělo jisté zpoždění, protože dokumenty byly prvně konvertovány na soubory a teprve tyto soubory byly publikovány na webu.

Verze 4.0 obsahovala tyto nové funkce

 • Programovací jazyk LotusScript
 • Možnost rozdělení stránky na tři rámce v mailu a dalších aplikacích a možnost náhledu na dokument
 • Pass-thru servery
 • Nové grafické rozhraní pro administraci serveru
 • Podpora více pracovišť
 • Vylepšení tránky replikátoru
 • Rychlý vývoj aplikací díky zavedení integrovaného vývojového prostředí (IDE), infoboxu a změnám šablon
 • Pohledy, složky a designové funkce jako vytváření pruhu akcí nebo navigátorů
 • Lepší podpora tabulek
 • Vyhledávání v databázi bez nutnosti vytváření fulltextu, možnost přidání podmínky pro hledání bez nutnosti psaní vzorce
 • Bezpečnostní prvky umožnující zabezpečení lokálních databází nebo omezení práva číst dokumenty
 • Vylepšení internetového serveru o SOCKS, HTTP proxy, Notes RPC proxy

V červenci 1995 IBM koupila společnost Lotus což přineslo výhodu finančních prostředků pro vývoj produktu a přístupu k technologiím, jako HTTP server, které byly postupně začleněny do IBM Lotus Domino. Současně bylo možné ivestovat do dlouhodobějších projektů.

Byly zavedeny 90ti denní verze, které neobsahovali takřka žádné nové funkce, ale pouze opravovaly chyby se kterými nebylo možné čekat až na uvolnění další hlavní verze.

Release 4.5 – 1996 – Domino teorie

S příchodem této verze dochází ke změně v pojmenování produktu a Notes server se do této doby jmenuje Lotus Domino a Notes klient se jmenuje Lotus Notes. Lotus Domino transformoval Notes server 4.0 do interaktivního webového aplikačního serveru. Tento server kombinuje otevřené síťové prostředí na internetových standardech a protokolech s výkoným prostředím pro tvorbu Lotus Notes aplikací. Lotus Domino poskytuje podnikům a organizacím možnost rychlého rozvoje internetových a instranetových aplikací. Domino server má možnost dinamycky publikovat dokumenty na webu.

Verze 4.5 obsahovala tyto nové funkce:

 • Vylepšené mailové služby, přidány další podporované protokoly (SMTP MTA, POP3, cc:Mail) a
 • Podpora mobilních adresářů a directory asistance
 • Internetový server s dynamiským publikováním dat
 • Fulltextové vyhledávání přes více databází
 • Personal Web navigator, podpora Netscape plug-in API a HTML 3.2
 • Podpora Domino clusteru, vylepšený Administration Proccess, nové nástroje pro správu databází, Windows NT single logon, správa uživatelů Windows NT
 • Zavedení ECL a kontrola vypršení hesel uživatelů
 • Vylepšení LotusScriptu a možnost vytvářet LotusScript knihovny, podpora OLE2 pro podporu počítačů Macintosh, podpora OCX, vylepšení IDE
 • Podpora Java 1.1
 • možnost skrytí návrhových prvků pro web nebo Notes klietna

Release 5.0 – 1999 – design zaměřený na web

Verze Lotus Notes a Domino 5.0 byla uvolněna počátkem roku 1999 a číslo buildu bylo 160. Verze 5 zavádí nové funkce, ale současně je zpětně kompatibilní a umožňuje přístup prostřednictvím klientů Notes1.0. Je zde větší podpora internetových standardů a větší integrace s webem což je vidět již z úvodní stránky uživatelského rozhraní které nyní více připomíná internetový prohlížeč.

Vývojáři Lotus Notes databází zde mají produkt Lotus Domino Designer, který nabízí významná vylepšení která umožňují rychlejí vytvořit a nasadit do provozu bezpečné aplikace. Pro administrátory je Lotus Domino Administrator se zcela novým administrátorským rozhraním, které přináší nové prostředí pro registraci uživatelů a nové nástroje sledování a správu serveru.

Nové funkce Domino serveru:

 • Nativní podpora MIME a SMTP, nový Directory Catalog, funkce LDAP
 • Podpora rozhraní CORBA, Java a JavaScriptu, web cluster, instegrace s IIS
 • Transakční logování
 • Nová databázivá struktura
 • iNotes klient

Verze 5.0 byla k dispozici pro systémy Windows NT, Windows 98, OS/2, Netware a Unix.

Budoucnost: Notes/Domino 6

Notes / Domino 6 je následující verzí Domino a Notes a její Pre-release je možné stáhnout

 

5 komentářů k „Historie Lotus Notes“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *