Chybějící datum vytvoření v info o dokumentu

Základní

Dnes ráno jsem zjistil, že ve vlastnostech dokumentu na záložce „Dokument Info“, není zobrazeno datum vytvoření u dokumentu. Problém se týká pouze dokumentů, které byly vytvořeny v roce 2021. Zobrazení jsem zkoušel z klientů 9.0.1, 10.0.1 i 11.0.1 a ve všech je výsledek stejný. Ticket na HCL Support jsem založil.

Missing_Create_date

One Comment

Leave a Reply